คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
18 มกราคม 2564 15:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

18 มกราคม 2021 15:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
18 มกราคม 2021 15:00 น.
18 มกราคม 2021 15:15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
18 มกราคม 2021 15:15 น.
18 มกราคม 2021 15:25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
18 มกราคม 2021 15:25 น.
18 มกราคม 2021 15:30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
18 มกราคม 2021 15:30 น.
18 มกราคม 2021 15:45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
18 มกราคม 2021 15:45 น.
18 มกราคม 2021 16:15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
18 มกราคม 2021 16:15 น.
18 มกราคม 2021 16:55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
18 มกราคม 2021 16:55 น.
18 มกราคม 2021 17:25น.
กิจกรรม My Future My Promise
18 มกราคม 2021 17:25น.
18 มกราคม 2021 17:45 น.
สรุปกิจกรรม
18 มกราคม 2021 17:45 น.