คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
19 ธันวาคม 2563 09:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

19 ธันวาคม 2020 09:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
19 ธันวาคม 2020 09:00 น.
19 ธันวาคม 2020 09:15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
19 ธันวาคม 2020 09:15 น.
19 ธันวาคม 2020 09:25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
19 ธันวาคม 2020 09:25 น.
19 ธันวาคม 2020 09:30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
19 ธันวาคม 2020 09:30 น.
19 ธันวาคม 2020 09:45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
19 ธันวาคม 2020 09:45 น.
19 ธันวาคม 2020 10:15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
19 ธันวาคม 2020 10:15 น.
19 ธันวาคม 2020 10:55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
19 ธันวาคม 2020 10:55 น.
19 ธันวาคม 2020 11:25 น.
กิจกรรม My Future My Promise
19 ธันวาคม 2020 11:25 น.
19 ธันวาคม 2020 11:45 น.
สรุปกิจกรรม
19 ธันวาคม 2020 11:45 น.