คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
17 ธันวาคม 2563 12:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

17 ธันวาคม 2020 13:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
17 ธันวาคม 2020 13:00 น.
17 ธันวาคม 2020 13:15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
17 ธันวาคม 2020 13:15 น.
17 ธันวาคม 2020 13:25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
17 ธันวาคม 2020 13:25 น.
17 ธันวาคม 2020 13:30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
17 ธันวาคม 2020 13:30 น.
17 ธันวาคม 2020 13:45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
17 ธันวาคม 2020 13:45 น.
17 ธันวาคม 2020 14:15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
17 ธันวาคม 2020 14:15 น.
17 ธันวาคม 2020 14:55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
17 ธันวาคม 2020 14:55 น.
17 ธันวาคม 2020 15:25 น.
กิจกรรม My Future My Promise
17 ธันวาคม 2020 15:25 น.
17 ธันวาคม 2020 15:45 น.
สรุปกิจกรรม
17 ธันวาคม 2020 15:45 น.