คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
18 มิถุนายน 2564 08:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

18 มิถุนายน 2564 09:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
18 มิถุนายน 2564 09:00 น.
18 มิถุนายน 2564 09.15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
18 มิถุนายน 2564 09.15 น.
18 มิถุนายน 2564 09.25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
18 มิถุนายน 2564 09.25 น.
18 มิถุนายน 2564 09.30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
18 มิถุนายน 2564 09.30 น.
18 มิถุนายน 2564 09.45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
18 มิถุนายน 2564 09.45 น.
18 มิถุนายน 2564 10.15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
18 มิถุนายน 2564 10.15 น.
18 มิถุนายน 2564 10.55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
18 มิถุนายน 2564 10.55 น.
18 มิถุนายน 2564 11.25 น.
กิจกรรม My Future My Promise
18 มิถุนายน 2564 11.25 น.
18 มิถุนายน 2564 11.45 น.
สรุปกิจกรรม
18 มิถุนายน 2564 11.45 น.