คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
10 มิถุนายน 2564 11:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

10 มิถุนายน 2564 14:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
10 มิถุนายน 2564 14:00 น.
10 มิถุนายน 2564 14:15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
10 มิถุนายน 2564 14:15 น.
10 มิถุนายน 2564 14:25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
10 มิถุนายน 2564 14:25 น.
10 มิถุนายน 2564 14:30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
10 มิถุนายน 2564 14:30 น.
10 มิถุนายน 2564 14:45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
10 มิถุนายน 2564 14:45 น.
10 มิถุนายน 2564 15:15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
10 มิถุนายน 2564 15:15 น.
10 มิถุนายน 2564 15:55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
10 มิถุนายน 2564 15:55 น.
10 มิถุนายน 2564 16:25 น.
กิจกรรม My Future My Promise
10 มิถุนายน 2564 16:25 น.
10 มิถุนายน 2564 16:45 น.
สรุปกิจกรรม
10 มิถุนายน 2564 16:45 น.