คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
9 มิถุนายน 2564 13:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

9 มิถุนายน 2564 13:00 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
9 มิถุนายน 2564 13:00 น.
9 มิถุนายน 2564 13:15 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
9 มิถุนายน 2564 13:15 น.
9 มิถุนายน 2564 13:25 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
9 มิถุนายน 2564 13:25 น.
9 มิถุนายน 2564 13:30 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
9 มิถุนายน 2564 13:30 น.
9 มิถุนายน 2564 13:45 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
9 มิถุนายน 2564 13:45 น.
9 มิถุนายน 2564 14:15 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
9 มิถุนายน 2564 14:15 น.
9 มิถุนายน 256414:55 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
9 มิถุนายน 256414:55 น.
9 มิถุนายน 2564 15:25 น.
กิจกรรม My Future My Promise
9 มิถุนายน 2564 15:25 น.
9 มิถุนายน 2564 15:45 น.
สรุปกิจกรรม
9 มิถุนายน 2564 15:45 น.