คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

***ปุ่มเข้า Zoom จะแสดงในวันที่***
2 พฤษภาคม 25634 08:00น.
กรุณา Refresh Page เมื่อถึงเวลา

2 พฤษภาคม 2021 9:30 น.
นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ Virtual Training
2 พฤษภาคม 2021 9:30 น.
2 พฤษภาคม 2021 9:45 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ
2 พฤษภาคม 2021 9:45 น.
2 พฤษภาคม 2021 9:55 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์
2 พฤษภาคม 2021 9:55 น.
2 พฤษภาคม 2021 10:00 น.
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
2 พฤษภาคม 2021 10:00 น.
2 พฤษภาคม 2021 10:15 น.
Game ที่ 1 : How much is it ? ทายสิเท่าไหร่
2 พฤษภาคม 2021 10:15 น.
2 พฤษภาคม 2021 10:45 น.
Game ที่ 2 : Crazy Shopping อยากได้ต้องได้
2 พฤษภาคม 2021 10:45 น.
2 พฤษภาคม 2021 11:25 น.
Game ที่ 3 : Mission Possible ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์
2 พฤษภาคม 2021 11:25 น.
2 พฤษภาคม 2021 11:50 น.
กิจกรรม My Future My Promise
2 พฤษภาคม 2021 11:50 น.
2 พฤษภาคม 2021 12:15 น.
สรุปกิจกรรม
2 พฤษภาคม 2021 12:15 น.